Trường quốc tế việt hàn

Languages

Trường quốc tế Việt - Hàn Montessori

LANGUAGE - Ngôn ngữ

 

 

Ngôn ngữ là một lĩnh vực rất quan trọng trong Montessori. Với bất kỳ độ tuổi nào, việc phát triển ngôn ngữ luôn gắn liền với sự phát triển của con người. Theo triết lý của tiến sỹ Maria Montessori thì "giai đoạn quan trọng nhất của một con người không phải là giai đoạn học đại học, mà là giai đoạn từ 1 đến 6 tuổi". Điều đó để thấy rằng việc phát triển ngôn ngữ của trẻ trong giai đoạn này là một yêu cầu quan trọng mà rất nhiều người làm trong lĩnh vực giáo dục không thực sự coi trọng. Một số khác thì đề cao nhưng thiếu phương pháp.

Sự phát triển ngôn ngữ của trẻ trên 4 phương diện: Nghe, nói, đọc, viết. Với mỗi phương diện này thì có những phương pháp khác nhau để phù hợp với trẻ ở độ tuổi mầm non dễ dàng tiếp thu, dễ học, dễ nhớ. Những bộ giáo cụ ngôn ngữ được thiết kế đặc biệt vừa mang tính đơn giản cho trẻ, vừa mang tính khoa học trong giáo dục cao.

Tại trường mầm non Việt Hàn Montessori, với các lớp song ngữ bình thường trẻ sẽ được học Tiếng Việt và Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt và tiếng Hàn Quốc.

 

 

Ở các lớp học song ngữ có một giáo viên tốt nghiệp loại khá giỏi ở các trường Đại học ngoại ngữ đúng chuyên ngành phụ trách bên cạnh là các giờ học với giáo viên nước ngoài hàng ngày. 

Bên cạnh đó trẻ sẽ được học các kỹ năng giao tiếp giúp phát triển khả năng và nhân cách cho trẻ.