Trường quốc tế việt hàn

Languages

Trường quốc tế Việt - Hàn Montessori

ART - Nghệ thuật

Nghệ thuật là một trong những cách mà trẻ dùng để thể hiện bản thân mình. Đây là một công cụ giao tiếp của trẻ với những suy nghĩ, cách nghĩ, tình cảm, những cảm nhận của chính mình. Thông qua nghệ thuật trẻ sẽ phát triển các kỹ năng vận động trí não của mình.

Trong môi trường Montessori, chúng ta mang đến cho trẻ các hoạt động nghệ thuật mang tính chất mở để trẻ khai phóng tiềm năng sáng tạo của mình. Khi nói đến nghệ thuật, quá trình sáng tạo và làm việc đối với trẻ sẽ quan trọng hơn sản phẩm, tức là sự phát triển trí tuệ trong quá trình hoạt động trí não và thể chất mới mang lại ý nghĩa quan trọng. Với người lớn thì mục tiêu là làm ra sản phẩm, nhưng với trẻ thì sự tương tác với thế giới có phần khác hơn, đó là trẻ hoạt động, làm việc để phát triển bản thân, đấy là mục đích chính. Khi đứa trẻ sáng tạo ra thứ gì đó, nó không cảm thấy quan trọng cần thiết phải giữ lại thứ đó. Quá trính sáng tạo ra sản phẩm mới mang lại cho trẻ sự thỏa mãn và niềm vui nội tâm.

Nghệ thuật - bên cạnh những lĩnh vực khác trong lớp học Montessori - cung cấp cho trẻ một nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai. Thông qua nghệ thuật, trẻ được khám phá, sáng tạo, thể hiện và phát triển bản thân. Chúng tôi cung cấp một môi trường giàu tính nghệ thuật trong lớp học Montessori.

Các khả năng về nghệ thuật của trẻ là vô tận và phát triển dần trong quá trình học tập, làm việc và giao tiếp với thế giới tự nhiên và xã hội. 

Hội họa là một trong những phương diện căn bản và thông dụng cho sự phát triển của trẻ về tính thẩm mỹ và sự sáng tạo.

Những vật dụng tái chế như vỏ hộp carton, ruột giấy cuộn, hộp nhựa bỏ đi, giấy vụn..v.v. có thể dùng để sáng tạo các vật dụng, đồ chơi, những thứ gì mà trẻ có thể sáng tạo để làm. Quan trọng là khơi gợi sự sáng tạo ở trẻ. 

      
Một số sáng tạo từ lõi giấy cuộn bỏ đi

 

Âm nhạc trong lớp học Montessori rất quan trọng, bên cạnh những giờ học yên lặng và trật tự, những giờ chơi nhộn nhịp, là thời giờ âm nhạc để nuôi dưỡng tâm hồn yêu nghệ thuật, âm nhạc của trẻ. Những giờ học cảm thụ âm nhạc giúp trẻ có kiến thức tốt về âm nhạc. 
Hàng ngày trẻ được học các bài hát Tiếng Anh với giáo viên nước ngoài và các bài hát Tiếng Việt