Trường quốc tế việt hàn

Languages

Trường quốc tế Việt - Hàn Montessori

CÁC TỔ CHỨC MONTESSORI QUỐC TẾ

 

 

 
 

Montessori Accreditation Council for Teacher Education (MACTE)được thành lập năm 1995 nhằm cải tiến và bảo đảm chất  lượng các chương trình đào tạo và cấp bằng cho các nhà giáo dục mong muốn giảng dạy phương pháp Montessori. MACTE là tổ chức được công nhận bởi Bộ Giáo dục Hoa Kỳ.

http://www.macte.org/

 

Association Montessori Internationale (AMI) được thành lập năm 1929 bởi chính Dr. Maria Montessori nhằm duy trì toàn bộ các thành tựu giáo dục đạt được trong cuộc đời của bà, thậm chí cả sau khi bà qua đời.

http://www.montessori-ami.org/

 
 
 
 

Montessori Institute of America (MIA) là tổ chức liên kết với Montessori Accreditation Council for Teacher Education (MACTE). MIA được thành lập năm 1960 bởi Dr. Helen K. Billings. Hiện nay, có 7 trung tâm đào tạo giáo viên được MIA chứng nhận và cho phép tổ chức các chương trình đào tạo giáo viên Montessori.

http://www.miaworld.org/

   

Được thành lập vào năm 1960 bởi Dr. Nancy McCormick Rambusch,American Montessori Society (AMS) là tổ chức đi đầu trong việc chủ trương duy trì các chương trình giáo dục chất lượng cao theo phương pháp Montessori.

https://www.amshq.org